Vi är proffs på kyla och värme!

Rör-Karlsson Kyl AB är ett installations- och serviceföretag i kylbranschen. Vi utför Projektering, Försäljning, Installation och Service av Kyl, Frys, Luftkonditionering, Värmepumpar, Avfuktare, Befuktare, Luftrenare med tillhörande utrustningar. Vi är verksamma i Kalmar län, främst Mönsterås med omnejd.

Vi installerar och servar värmepumpar: luft/vatten, luft/luft, markvärme, bergvärme och sjövärme.

  • Installation och service
  • Förebyggande underhåll
  • Medhjälp vid energideklarationer etc
  • Ventilationsinjustering av luft på frånluftsvärmepumpar
  • Tryckprovning av husets klimatskal på villor med frånluftsvärmepumpar
  • Prestanda prov på värmepumpar

Vi är experter på kyl, frys och klimatkontroll.

  • Installation och service
  • Förebyggande underhåll
  • Återkommande läckagekontroller enligt F-gas förordning
  • Reparation av A/C i arbetsfordon.

Företaget innehar certifikat för att installera och kontrollera aggregat innehållande HFC-köldmedium. INCERT Certifikat nr. C13 Kategori I.

All personal har personcertifikat för hantering av HFC-köldmedium. Vi har även säkerhetsutbildning för hantering av ammoniak som köldmedium.

Begränsad elbehörighet BB2
All personal har utbildning för heta arbeten och fallskydd. 

Kontakta oss för kostnadsförslag, oavsett om det gäller kyla eller värme:
Kontor Växel 0499 - 714400

Rör-Karlsson Kyl AB är ett systerbolag till Rör-Karlsson AB och ingår i Rör-Karlsson Koncernen sedan starten 2009. 

Rör-Karlsson Kyl AB är serviceombud för Nibe och för Daikin.

Medlem i Svenska Kyl-& Värmepumpföreningen. 

Våra samarbetspartners.

För smide, reparation, svetsning m.m samarbetar vi med Kalmarsunds Svets & Reparationer AB.    http://kalmarsunds.se/