Priser
Priserna som anges är alltid inklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.
Falska beställningar. Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.

Leveransvillkor 

Varorna finns endast för avhämtning hos oss i Ålem eller levereras av oss i samband med installation.
Efter beställning blir du kontaktad av oss för att bestämma tidpunkt för installationen eller leveransen. Väntetiden varierar under året. Vår ambition är att alla ska få sin produkt installerad inom 20 dagar. Bilkostnad samt reskostnad tillkommer för resor utanför Kalmar, Oskarshamn och Mönsterås kommun. 

Betalningsmetod.
Du får en faktura på den e-post du fyllt i efter utförd installation eller leverans. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar.

- Personnummer (alt. organisationsnummer) anges vid beställning. 
- Som privatperson är du registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige.
- Du har inga tidigare betalningsanmärkningar.
Vi samarbetar med kreditföretaget Visma collectors. 
Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift enligt lag på 60 kr, samt dröjsmålsränta.  
Vid fakturabetalning tas en kreditupplysning på ditt personnummer.

ROT-avdrag.

Du har möjlighet att söka rot-avdrag för arbetskostnaden vid installationen. Avdraget utgörs av 30% på arbetskostnaden och räknas av från din faktura. (Normalt ca 1000-2500 kr för en värmepumpsinstallation luft-luft). 


Garantivillkor.
2 års garanti för Privatpersoner i övrigt gäller garantier enligt leverantörens villkor enligt följande:


Daikin                                    5 år eller 6år och försäkring upp till 14år.  
Panasonic Sverigepumpen        2 år samt 5 års kompressorgaranti.
LG Sverigepumpen                   2 år
Mitsubishi                                5 år  f.om 2010 04 01
Övriga varor                            2 år

För företag samt juridisk person gäller 2 års garanti.

GDPR